โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 72 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายพนัสบดี ชูเทียน (บูม)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 21
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย​ ธนบดี​ อินทองดี (ดิว)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 21
อีเมล์ : -
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย สรรเพชญ ใจแช่มชื่นดีเลิศ (เจม)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 21
อีเมล์ : james01794191@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายพรพัฒน์ แป้นแก้ว (เจมส์)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 21
อีเมล์ : a2020james@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พัสกรณ์ หนูทอง (กานต์)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 21
อีเมล์ : passakhon064@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์นิภา เสือพงษ์ (ปอน)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 21
อีเมล์ : ponphimnipha@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ศศิธร พรมคำ (แป้ง)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 21
อีเมล์ : sst.pk10@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อนันฑิตา ใจรักดี (เนิร์ส)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 21
อีเมล์ : Anantita1207@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย เอกพงษ์ คำพา (หนึ่ง)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 21
อีเมล์ : narong1234comdr@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา แก้วมูล (มายด์)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 21
อีเมล์ : itsmindsk@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กุลณัฐ ปานา (นัท)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 21
อีเมล์ : panakunlanat@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริศิลา ยกเจริญ (เปา)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 21
อีเมล์ : paolegotv2@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม