โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย เอกพงษ์ คำพา (หนึ่ง)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 21
อีเมล์ : narong1234comdr@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 พ.ค. 2564,14:19 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.159.82


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล