โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พัสกรณ์ หนูทอง (กานต์)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 21
อีเมล์ : passakhon064@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : -
ตำแหน่ง : -
ที่อยู่ที่ทำงาน

: -

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 พ.ค. 2564,14:39 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.64.84


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล