โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายพรพัฒน์ แป้นแก้ว (เจมส์)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 21
อีเมล์ : a2020james@gmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/profile.php?id=100032472407910
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : -
ตำแหน่ง : -
ที่อยู่ที่ทำงาน

: -

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 พ.ค. 2564,16:09 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.253.28


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล