โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 72 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา ศรีสวัสดิ์ (แจ๊ก)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 4
อีเมล์ : Jack_bancha@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์ลภัส จันทวงค์ (เปิ้ล)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 1 (บุกเบิก)
อีเมล์ : Phimlaphat.apple@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสรสิช แก้วสุวรรณ์ (เมษ)
ปีที่จบ : ๒๕๕๘   รุ่น : ๑๖
อีเมล์ : Masazing1998@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยพร ทรัพย์ประเสริฐ (ป่าน)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 16
อีเมล์ : Jack_188_.love@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัชชา กรอบทอง (ปุ๊กกี้)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 16
อีเมล์ : nadcha_2808@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาคร ทรัพย์ประเสริฐ (โบ้)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 16
อีเมล์ : boo180241@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวดี ต้นทอง (เน)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 16
อีเมล์ : nalove_3232@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิทธิกัน นาคีรักษ์ (กัญ)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 16
อีเมล์ : gunnaja094@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติกาญจน์ แสงจันทร์ (ตาล)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 16
อีเมล์ : Sungjan11@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติกาญจน์ แสงจันทร์ (ตาล)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 16
อีเมล์ : Sungjan11@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวตุ๊กตา สวัสดิ์เอื้อ (ตุ๊ก)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 16
อีเมล์ : tukta444@outlook.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพล แสง (แจ็ค)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 16
อีเมล์ : ๋tanapol_188_.love@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม