โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 72 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจริยา อุดมลาภ (ฝ้าย)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 15
อีเมล์ : teyfay123@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิพัทธ์ กระตุดเงิน (ลาเต้)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 15
อีเมล์ : patipatlatte@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนจิรา ทับทิมทอง (มายด์)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 15
อีเมล์ : jenjira_tub@hotmai.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนา โตแย้ม (พลอย)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 15
อีเมล์ : rattana6887@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรดา โตรัสมี (บี)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 15
อีเมล์ : Toratsamee@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ ชัยสุข (นก)
ปีที่จบ : 10   รุ่น : 2552
อีเมล์ : artitnk35@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชาฎา บัวบาน (ชมพู่)
ปีที่จบ : 10   รุ่น : 2552
อีเมล์ : buaban_poo@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุนารี เสวีวัลลภ (น้ำฝน)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 10
อีเมล์ : numfon34_@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายพิษณุ ใจดี (เจ)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 10
อีเมล์ : p.jaidee_16235@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มงคล ต้นจันทร์ (ต้น)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 6
อีเมล์ : ton.cha1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จิราภรณ์ เหรียญทอง (อ้อ)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 12
อีเมล์ : thisis_imao@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสมใจ ต้นจันทร์ (ปิงปอง)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 12
อีเมล์ : somjai_ilike24@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม