โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 72 คน
ชื่อ-นามสกุล : สุภาพร จำปาเรือง (ปุ๋ย)
ปีที่จบ : 46   รุ่น :
อีเมล์ : Supaporn040432@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุวิชา ปิ่นนาง (เล็ก)
ปีที่จบ : 47   รุ่น :
อีเมล์ : savicha @hotmill.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรพงศ์ อมตเสถียร (วี)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 15
อีเมล์ : muyvee.mv@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประกิจ ทรัพย์ประเสริฐ (อ่ำ)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 6
อีเมล์ : prakitfoot@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อารยา แสนสมัคร (โบว์)
ปีที่จบ : 47   รุ่น : -
อีเมล์ : arayazajung@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณรงค์ศักดิ์ แก้วล้อม (เพชรซี่)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 10
อีเมล์ : nice200535@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปรีชา ชูศรี (เบียร์)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 6
อีเมล์ : bugbunny007z@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายโยธิน. งามเกลี้ยง (โย)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 7
อีเมล์ : yomokah10@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภชัย ช่างปั้น (เบิร์ด)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 6
อีเมล์ : bird_bird282531@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นวภูมิ สังข์วิจิตร (แจ็ค)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 6
อีเมล์ : nawaphooms@outlook.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา เย็นสำราญ (อาร์ม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 10
อีเมล์ : leeheesung291cm@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายเก๋ สัญญโรจน์ (เอ็กซ์)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น :
อีเมล์ : Kaesun@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม