โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (VISION)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.27 KB