โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนติดตามแก้ไขผลการเรียน
วันที่ 30 มีนาคม 2565 โรงเรียนช่อแคพิทยาคม  ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ติดตามแก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส. ของนักเรียน ณ  หอประชุมโรงเรียนช่องแคพิทยาคม
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2565,09:42   อ่าน 138 ครั้ง