โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ภาพกิจกรรม
การประเมินนักเรียนเพื่อรับทุนพระราชทาน
นักเรียนโรงเรียนช่องแคพิทยาคม  เข้ารับการประเมินเพื่อรับทุนพระราชทาน จากคณะกรรมการประเมินทุนพระราชทาน
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2565,09:45   อ่าน 143 ครั้ง