โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และรับมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน
วันที่ 31 มีนาคม 2565  โรงเรียนช่องแคพิทยาคม จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับมอบประกาศนีบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จปีการศึกษา 2564  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ หอประชุมโรงเรียนช่องแคพิทยาคม
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2565,09:49   อ่าน 143 ครั้ง