โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565  โรงเรียนช่องแคพิทยาคม  เข้ารับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2564  จากคณะกรรมประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2565,09:52   อ่าน 126 ครั้ง