โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ภาพกิจกรรม
รับมอบจักรยานนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียนเดินทางมาโรงเรียน
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม  ได้รับมอบจักรยานนักเรียน  จากนายสาธิต พัฒนากรสิตานนท์และครอบครัว  เพื่อนำมอบให้กับนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ใช้เป็นพาหนะเดินทางมาโรงเรียน   โรงเรียนช่องคพิทยาคม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2565,10:07   อ่าน 252 ครั้ง