โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ภาพกิจกรรม
รับมอบเสื้อกันฝนให้กับนักเรียนที่ใช้จักรยานและจักรยานยนต์มาโรงเรียน
คุณสุลี สุทธิประภา  ส่งเสื้อกันฝนเพื่อมอบให้นักเรียนที่ใช้จักรยานและจักรยานยนต์มาโรงเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมอบให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนช่องแคพิทยาคมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2565,10:18   อ่าน 259 ครั้ง