โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ภาพกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 17 - 18  พฤศจิกายน 2565   ณ โรงเรียนนครสวรรค์ / โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ / โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,09:49   อ่าน 164 ครั้ง