โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ภาพกิจกรรม
การสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565
วันที่ 15  พฤศจิกายน  โรงเรียนช่องแคพิทยาคม  นำนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565  ณ สนามสอบธรรมศึกษาอำเภอตาคลี (โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์)
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,10:06   อ่าน 158 ครั้ง