โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ภาพกิจกรรม
โรงเรียน กอช. 100 %
วันที่ 29  พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนช่องแคพิทยาคม   คุณครูสุภัค  สนธิโพธิ์  เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  นายชยันต์  ศิริมาศ   ในการสนับสนุนนักเรียนของโรงเรียนช่องแคพิทยาคม เป็นแบบอย่างที่ดีในการมีส่วนร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออม  โครงการ  "โรงเรียน กอช. ๑๐๐ %" จังหวัดนครสวรรค์ จนมีผลการสมัครเข้าร่วมของนักเรียนในสังกัดครบ ๑๐๐ % 
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2565,08:17   อ่าน 175 ครั้ง