โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประกาศผลการเรียน - แก้ไขผลการเรียน ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
กำหนดการประกาศผลการเรียน - แก้ไขผลการเรียน ม.3 และ ม.6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2565,18:58   อ่าน 792 ครั้ง