โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ถาม-ตอบ (Q&A)
เรื่อง อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่