โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
229 หมู่ 10  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
เบอร์โทรศัพท์ 056009562
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ปี 2548
ชื่อนักเรียน : นายมนุญ บุญเติม
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564,15:00   อ่าน 349 ครั้ง